Hoe werken wij?

Hoe werken wij?

In een eerste gesprek  met een begeleider, samen met de verwijzende instantie, bespreken wij uw aanmelding. U tekent een machtiging waarin u ons toestemming geeft uw financiën te beheren en een Beheersovereenkomst waarin de spelregels staan voor het financiëel beheer.

Wij openen samen met u een bankrekening bij de SNS bank op uw naam. Vervolgens machtigt u 3 medewerkers van Stg. Fibon om op die rekening te mogen telebankieren. Op die beheerrekening worden al uw inkomsten gestort en van die rekening worden al uw vaste lasten  betaald. Samen overleggen we welk bedrag aan huishoudgeld naar uw privérekening wordt overgemaakt. Wij maken daarvoor een budgetoverzicht zodat we precies weten hoe u ervoor staat.

U pint uw huishoudgeld zelf van de privérekening en bepaalt ook zelf de besteding daarvan. De begeider bezoekt u zovaak als nodig is maar minstens 1 maal per maand. U ontvangt tijdens die bezoeken een overzicht van alle bij- en afschrijvingen van de Fibonrekening van de afgelopen maand. Ook wordt er gekeken of er formulieren moeten worden ingevuld zoals: belastingaangifte, bijstandsaanvrage, zorg- en/of huurtoeslag. De begeleider neemt ook contact  op met instanties als dat nodig is.

Als u vragen heeft of extra geld nodig hebt, kunt u contact opnemen met de begeleider door tijdens kantooruren van 9.00 tot 12.30 te bellen naar Sterker Sociaal Werk, tel. 088-0017121. De begeleider wordt door  Sterker Sociaal Werk  gevraagd u terug te bellen. Uw begeleider  is op deze manier bijna altijd bereikbaar. Rechtstreeks naar de begeleider bellen is  ook mogelijk mits begeleider en cliënt daar afspraken over hebben gemaakt.