Privacybeleid

Privacybeleid van Stichting Fibon

Inleiding

Stichting Financieel Beheer Ouderen Nijmegen (hierna te noemen Fibon )hecht grote waarde aan de bescherming van de Persoonsgegevens van haar Cliënten en Begeleiders. Persoonlijke gegevens worden door Fibon dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Fibon houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

In dit privacybeleid staat beschreven welke principes Fibon hanteert bij de registratie, verwerking en opslag van Persoonsgegevens en gegevensbestanden. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staan in dit beleid beschreven. Het privacybeleid omvat alle on- en offline systemen van Fibon waarin Persoonsgegevens voorkomen.