Privacyreglement

Privacyreglement Fibon

Algemeen

Het bestuur van Stichting Financieel Beheer Ouderen Nijmegen (hierna te noemen Fibon) hecht veel waarde aan privacy en vindt het van groot belang dat de Persoonsgegevens, die door Fibon worden verzameld en verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd.

Fibon is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van Persoonsgegevens van Betrokkenen.

Dit Privacyreglement is van toepassing op alle Verwerkingen van Persoonsgegevens binnen Fibon.

Voor vragen over dit Privacyreglement of als u een klacht hebt over de wijze waarop Fibon met uw gegevens omgaat kunt u contact met ons opnemen via de scretaris van Fibon. Voor gegevens zie www.fibon.nl, contact.