Schulden

Schulden

Ook als u schulden heeft, kunt u meestal wel cliënt van Fibon worden. Als u grote schulden heeft moet u de  bereidheid hebben hulp van de SHV (Schuld Hulp Verlening)  te accepteren. Die hulp kan bestaan uit:

1. Een lening welke in 3 jaar moet worden afgelost.

2. Het minnelijk traject waarbij schuleisers zich bereid moeten verklaren om genoegen te nemen met wat de schuldenaar in 3 jaar aan aflossingen kan opbrengen.

3. De wettelijke vorm van schuldsanering welke bij de rechtbank moet worden aangevraagd: WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Ook deze vorm duurt meestal 3 jaar.

Als bij grote schulden de SHV of de WSNP geen oplossing biedt, is het voor Fibon niet mogelijk het beheer op zich te nemen.

Cliënten die al een aanvraag tot schuldhulpverlening bij de SHV hebben gedaan, worden soms door SHV bij Fibon aangemeld, omdat financiëel beheer gedurende de schuldhulpverleningsperiode noodzakelijk is.