Historie

Historie

In 1987 werd door Burgerraadslieden, SWON, NIM, Kruisverenigingen, Gemeente Nijmegen en Stg. Gezinsverzorging en Bejaardenzorg gesproken over het opstarten van een pool van financiëel deskundige vrijwilligers waar cliënten met financiële en administratieve problemen terecht konden

In 1989 werd Stg. Fibon opgericht met in het bestuur leden van Gezinszorg, SWON en de Ouderenbonden. Ook waren er al een aantal vrijwilligers die een flink stuk van de voorbereidingen hadden meegemaakt. Fibon kreeg geleidelijk aan de taak financiëel beheer te verzorgen . De Ouderenbonden namen de financiële begeleiding op zich.

Op dit moment is Fibon zelfstandig en zitten er geen vertegenwoordigers van de oprichtende partijen meer in het bestuur. De Gemeente Nijmegen subsidieert Stg Fibon.

Stg. Fibon heeft een behoorlijke groei doorgemaak naar thans 150 cliënten en ongeveer 35 vrijwilligers. Vanaf de oprichting heeft zij steeds meer bekendheid gekregen bij de gemeentelijke dienst Zorg en Inkomen, GKB, Deurwaarders, Energieleveranciers, Vitens,  SVB, SNS en andere banken , Woningbouwverenigingen, Incassobureaus en Postorderbedrijven.

Door regelmatige contacten met tussenpersonen bij vele instanties zijn wij in staat grote problemen te voorkomen en snel actie te ondernemen.

In 2016 is de Stg Vrienden van Fibon opgericht. Deze stichting beheert gelden welke ten goede komen aan cliënten van Stg Fibon.

In 2017 is Stg Fibon  als ANBI organisatie erkend.

Vanaf mei 2017 heeft Stg Fibon haar werkterrein uitgebreid naarWijchen. In samenspraak met de gemeente Wijchen is besloten om  cliënten en begeleiders  uit Wijchen tot Stg. Fibon toe te laten. In 2020 wordt geëvalueerd of Wijchen onder Stg. Fibon blijft vallen of dat er binnen de gemeente tot een zelfstandige afdeling kan worden overgegaan.