Organisatie

Organisatie

In januari 2023 verzorgde Fibon 140 cliënten. Deze cliënten worden geholpen door ongeveer 36 vrijwillige begeleiders. Gemiddeld dus 4 à 5 cliënten per begeleider. Eenmaal per maand komen alle begeleiders bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en problemen te bespreken.

Vier coördinatoren verzorgen de transacties bij de SNS bank en zijn aanspreekpunt voor de begeleiders. Elke coördinator heeft gemiddeld acht begeleiders onder zijn hoede.

Ook maken wij gebruik van een extra hulpkracht voor het vervullen van enkele administratieve taken.

Het Bestuur van Stg. Fibon bestaat uit zeven leden. Eenmaal per maand komt het bestuur bijeen om het beleid te bepalen en er voor te zorgen dat de vrijwillige begeleiders hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Het Bestuur onderhoudt  de contacten met Gemeentes Nijmegen, Wijchen, Heumen, Druten  en met de verwijzende instanties.