Stichting Vrienden van Fibon

Stichting Vrienden van Fibon

Adres: Groesbeekseweg 78

6524DH Nijmegen

Tel: 024-3225261

E-mail: hans@woolthuis.nl

SNS Rekening: NL85.SNSB. 0908.1504.58

 

NAAM
Stichting vrienden van Fibon
RSIN (fiscaal nummer): 854775742

CONTACTGEGEVENS
Stichting Vrienden van Fibon
Adres: Groesbeekseweg 78
6524 DH  Nijmegen
Tel: 024-3225261
E-mail: hans@woolthuis.nl

SNS Bank rekening nummer: NL85 SNSB 0908 1504 58
KvK: 62338307

BESTUURSSAMENSTELLING EN FUNCTIES:
W.J.M. Broekman, voorzitter; Gé van den Berk, penningmeester; Hans Woolthuis, secretaris.  vormen tezamen het bestuur van de stichting: Stichting Vrienden van Fibon. Zij zijn allen bereikbaar via de stichting Vrienden van Fibon (zie contactgegevens).

BELEIDSPLAN
De Stichting Vrienden van de Fibon heeft als doel het ondersteunen van cliënten van de Stichting Financieel Beheer Ouderen Nijmegen door het, op het verzoek van het bestuur van de genoemde stichting, aan deze cliënten verstrekken van bijdragen à fonds perdue.

De Stichting Vrienden van de Fibon wil door giften, legaten en erfstellingen de nodige middelen verwerven.

De Stichting Vrienden van de Fibon draagt zorg voor een goed beheer en administratie van het aan haar toevertrouwde vermogen.

De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Het is toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als de erflater of schenker dit heeft bepaald.

De Stichting Vrienden van de Fibon heeft geen winst oogmerk.

BELONINGSBELEID
Stichting Vrienden van Fibon wordt bestuurd door de bovengenoemde drie bestuurders, heeft geen werknemers en geen vrijwilligers. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Vergoeding van de door hen gemaakte onkosten is mogelijk.

DOELSTELLING
Het bieden van financiële ondersteuning aan cliënten van de stichting: Stichting Financieel Beheer Ouderen Nijmegen, te Nijmegen, kantoorhoudende te Nijmegen, Panovenlaan 1, 6525DZ, RSIN 804172900, KvK 41057650.