Stichting Fibon

Stg. Fibon

Stichting Financiëel Beheer Ouderen Nijmegen  (Stg. Fibon)

RSIN/Fiscaal nummer  :  804172900

KvK-nummer:  41057650

Banknummer:   NL22.SNSB.0934.4795.26

Banknummer:   NL29.SNSB.0852.4141.02

Banknummer:  NL70.SNSB.0922.4349.48

CONTACTGEGEVENS  

naam:                   Stg. Fibon

adres:                   Mozartstraat 19

Postcode:             6584BA

Woonplaats:      Molenhoek

Telefoon:            0243446170

e-mail:                 penningmeester@fibon.nl

DOELSTELLING        

De Stichting heeft als doel het beheren van periodieke baten en ( vaste) lasten van ouderen, die daarbij assistentie behoeven wegens psychische en/of fysieke gesteldheid en zelf om assistentie verzoeken en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

BELEIDSPLAN  

Na het tekenen van een vrijwillige overeenkomst, opent Stg. Fibon op naam van de cliënten een beheerrekening bij SNS. Cliënt machtigt Stg. Fibon om op deze rekening te telebankieren. Alle inkomsten van de cliënt komen op deze rekening en alle vaste lasten worden daaruit betaald. Wekelijks wordt er huishoudgeld overgemaakt naar de huishoudrekening. In overleg met de cliënt en aan de hand van een budgetoverzicht wordt de hoogte van dit huishoudgeld bepaald. Voor een extra uitgave doet de cliënt een verzoek bij zijn/haar begeleider. De cliënt wordt minimaal één maal p/m bezocht en ontvangt dan de verantwoording van de voorafgaande maand middels een maandoverzicht van de beheerrekening. Cliënt ontvangt hulp bij het invullen van papieren, belastingaangifte, aanvragen van toeslagen en bijstandsuitkeringen. Bij grote schulden wordt de cliënt naar SHV toegeleid.

De inkomsten van Stg. Fibon bestaan uit subsidie van de Gemeente Nijmegen en een jaarlijks vast te stellen bijdrage van de cliënten.

Voor financiële ondersteuning van cliënten kan Stg. Fibon een beroep doen op enkele fondsen waaronder Stg. Vrienden van Fibon.

Het vermogen van Stg. Fibon bestaat uit het saldo van de bankrekening en het werkkapitaal bedoeld voor leningen aan cliënten.

Stg. Fibon heeft geen gebouw en inventaris, omdat alle bestuursleden en begeleiders vanuit de thuissituatie werken.

BESTUURSSAMENSTELLING  

Het bestuur bestaat uit 7 leden. Voorzitter: John Peters, Secretaris: Harm Landman en Penningmeester: Ben Wielakker. Zij vormen samen het dagelijks bestuur. Daarnaast vier toegevoegde bestuursleden : Gerard Leonards, Wil Hurenkamp, Mia Beekhuijzen en Fons de Haen.

BELONINGSBELEID

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Ook de ongeveer 35 vrijwillige begeleiders ontvangen geen vergoeding. Wel worden per halfjaar de gedeclareerde kosten ( telefoon, reiskosten, kantoorartikelen, portokosten en PC kosten ) vergoed.

Stg. Fibon betaalt jaarlijks een vergoeding voor de assistentie van een werkneemster van De Diaconie.